00014 Herz Infinity – Povišena baterija za umivaonik i12

OPCIJE:

00011 HERZ INFINITY – POVIŠENA BATERIJA ZA UMIVAONIK i12 sa podsklopom sifona, sifonom I ugaonim ventilima … 10999 din
00012 HERZ INFINITY – POVIŠENA BATERIJA ZA UMIVAONIK i12 sa podsklopom sifona … 8950 din

00013 HERZ INFINITY – POVIŠENA BATERIJA ZA UMIVAONIK i12 sa ugaonim ventilima …9288 din

01012 HERZ INFINITY – POVIŠENA BATERIJA ZA UMIVAONIK i12 sa tri cevi…. 8950 din

01011 HERZ INFINITY – POVIŠENA BATERIJA ZA UMIVAONIK i12 sa tri cevi i ugaonim ventilima 9711 din