00084 HERZ SIMPATY – BATERIJA ZA UMIVAONIK s10

OPCIJE:
00082 HERZ SIMPATY – BATERIJA ZA UMIVAONIK s10 sa podsklopom sifona … 8365 din
00083 HERZ SIMPATY – BATERIJA ZA UMIVAONIK s10 sa ugaonim ventilima … 8776 din
00081 HERZ SIMPATY – BATERIJA ZA UMIVAONIK s10 sa podsklopom sifona, sifonom I ugaonim ventilima … 10176 din
01081 HERZ SIMPATY – BATERIJA ZA UMIVAONIK s10 sa tri cevi … 9189 din