ADELE A 712/20 RED MAT kolpa san ormarić s vratima (crvena-mat)

Cena je za ormarić sa vratima

OPCIJE:
528740 – (crvena-mat)
510740 – (satin hrast)
528510 – (bela-mat)
Cena je ista za sve boje