BLANCO ANTAS-S Hrom NISKI PRITISAK

Slavina sa dva creva za niski pritisak.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU BLANCO SLAVINE.