BLANCO ANTAS-S Silgranit®-Look NISKI PRITISAK

Pravolinijski dizajn u kompaktnom formatu.

SLAVINA SA TRI CREVA ZA NISKI PRITISAK.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU BLANCO SLAVINE.