BLANCO NOVA 45S SILGRANIT® PuraDur®

1 korito sa oceđivačem, ugradne

Dubina korita: 190 mm