JIKA DINO WC DASKA 893370

DINO 893370
WC DASKA OD DUROPLASTA, PLASTIČNE ŠARKEQ