JIKA MIRA TROKADER BALTIK KOMPLET 851046

MIRA 851046
TROKADER SA PLASTIČNOM REŠETKOM

Dimenzije:
Dužina: 500 mm
Širina: 435 mm
Visina: 460 mm