LANA OGL 80 GRAY kolpa san ogledalo s policom (siva)

Cena je za ogledalo sa policom bez osvetljenja

OPCIJE:
529040 – (svetla akacija)
529020 – (siva)
Cena je ista za sve boje

DODACI:
300290 – LAMPA – LED 500 LED osvetlj. sa prekid. i utičn. za nam. JOLIE, LANA, UMA i VIVA
509970 – LAMPA – LED 300 LED osvetljenje bez prekidača i utičnice za nam. TOL i OGL
509960 – LAMPA – LED 45 LED osvetljenje bez prekidača i utičnice za nam. TOL i OGL