LIV MONTAŽNI ELEMENT ZA PISOAR SA SENZOROM

LIV MONTAŽNI ELEMENT ZA PISOAR IDENT 201499
SENZOR HALITE 23 IDENT 195079