TARA T/A 712/20 SBW kolpa san ormarić s vratima (satin hrast)

Cena je za ormarić sa vratima

OPCIJE:
528520 – (tamni hrast)
510740 – (satin hrast)
528510 – (bela-mat)