00061 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p10 sa podsklopom sifona

OPCIJE:
00071 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p10 sa ugaonim ventilima … 9898 din
00051 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p10 sa podsklopom sifona, sifonom I ugaonim ventilima … 12891 din