00063 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p11 sa podsklopom sifona

00073 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p11 sa ugaonim ventilima … 9898 din
00055 HERZ PRESTIGE – BATERIJA ZA UMIVAONIK p11 sa podsklopom sifona, sifonom I ugaonim ventilima … 13668